Dicas

Modele pielęgniarstwa peplau

Virginia Henderson (30 Listopada 1897-19 Marca 1996) Żyła w stanach Zjednoczonych. Ukończyła wojskową szkołę pielęgniarstwa w waszyngtonie, pracowała początkowo jako Māsa środowiskowa, Później jako wykładowca pielęgniarstwa, a OD 1950 jako Profesor Badań Naukowych. Callista Roy Callista Roy (14 października 1939) urodziła się w stanach Zjednoczonych, jej Matka była pielęgniarką. Callista wcześnie zaczęła pracę w szpitalu Najpierw w magazynie, Później jako pomoc pielęgniarska. W 1963 Roku ukończyła Studia pielęgniarskie na poziomie Licencjat, Później magisterskim. Po studiach rozpoczęła pracę jako wykładowca pielęgniarstwa. Obecnie pracuje prowadząc Badania kliniczne ce pielęgniarstwa, wykłada pielęgniarstwo w San Francisco i bostonie. Teoria pielęgnowania Virginii Henderson oparta jest o teorię potrzeb Maslowa. Człowiek w tej teorii à Osoba zdrowa lub Chora postrzegana jako Całość, podstawą funkcjonowania jest zaspokajanie potrzeb, biologicznych: oddychania, odżywiania, wydalania, poruszania się, SNU i odpoczynku, noszenie odpowiedniego ubrania, utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała, i Czystości, unikanie zagrożeń oraz duchowych: silesiakomunikacja z innymi, Praca, Relaks, Nauka, zassjenie potrzeb religijnych. Środowisko jest powiązane z potrzebami. Pielęgniarka asystuje człowiekowi choremu lub zdrowemu, zastępuje Go w wykonywaniu czynności, na które nie ma Sił, aktywizuje Go do wykonywania czynności, Gdy nie ma motywacji, Dostarcza MU niezbla nej wiedzy, w swoich działaniach dąży do Jak najszybszego pacjenta usamodzielnienia.

Profesjonalna Opieka nad Chorym à gromadzenie danych, planowanie Opieki, realizowanie planu, ocena. Filozofia i teorie pielęgniarstwa, Pod redakcją J. Górajek-Jóźwik, Czelej, Lublin 2007 Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych, Redakcja le Naukowa T. Widomska-Czekajska, J. Górajek-Jóźwik, PZWL, Warszawa 2010, Dorothea Orem Dorothea Orem (1914-22 czerwca 2007) Żyła w stanach Zjednoczonych. Już w wieku 16 lat została pielęgniarką, początkowo pracowała jako Māsa odcinkowa, Następnie kierowała pracą pielęgniarek, była dyrektorką szkoły pielęgniarskiej, profesorem na Uniwersytecie. Opublikowała podłogę prace w tym “concepts infirmiers de la pratique” (koncepcja Praktyki pielęgniarskiej), w książce tej opisała własną koncepcję pielęgnowania. Pielęgniarstwo Jest le wiedzy, zawierającym analizę i działania związane z opieką nad Chorym lub potencjalnie Chorym. Już w pracy magisterskiej zawarła założenia modelu adaptacyjnego Opieki pielęgniarskiej. Głównymi pojęciami modelu są: System jako zbiór zależnych OD siebie elementów, bodziec jako czynnik wywołujący reakcję systemu, radzenie sobie, CZYLI kontrolowanie zmian Środowiska, mechanizmy obronne uruchamiane w oynatıcı zmian, adaptacja, Celem jest uzyskiwanie Stanu równowagi i integracja osoby, która Umożliwia realizowanie celów.